A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานบริการ (รปภ.) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานบริการ (รปภ.) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ

25 ส.ค. 2565 0 327

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานบริการ (รปภ.) พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)

11 ส.ค. 2565 0 319

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)

08 ส.ค. 2565 0 352

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)

26 ก.ค. 2565 0 345

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งพนักงานบริการ (งานรักษาความปลอดภัย)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และพนักงานประกอบอาหาร
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และพนักงานประกอบอาหาร

17 มิ.ย. 2565 0 201

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ และพนักงานประกอบอาหาร

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

13 มิ.ย. 2565 0 208

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ และตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานบริการ/พนักงานประกอบอาหาร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานบริการ/พนักงานประกอบอาหาร

01 มิ.ย. 2565 0 228

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานบริการ/พนักงานประกอบอาหาร

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (สาขาเทคนิคการแพทย์) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (สาขาเทคนิคการแพทย์) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

19 พ.ค. 2565 0 182

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (สาขาเทคนิคการแพทย์) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

11 พ.ค. 2565 0 316

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่วนักวิชาการสาธารณสุข (สาขาเทคนิคการแพทย์) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สาขาเทคนิคการแพทย์), พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สาขาเทคนิคการแพทย์), พนักงานช่วยเหลือคนไข้, พนักงานบริการ

25 เม.ย. 2565 0 424

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (สาขาเทคนิคการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา, พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา, พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ

21 มี.ค. 2565 0 223

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ

11 มี.ค. 2565 0 180

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบในตำแหน่ง นักเทคนิคการแพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ

21 ม.ค. 2565 0 187

ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ข้อมูลได้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์บริเวณทางขึ้นตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ตึกใหม่) ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารสุข
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารสุข

07 ม.ค. 2565 0 325

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารสุข

^