256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document2

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0213 คำสั่งแต่งตั้ง จนท.ปิด-ปลดประกาศ ปี 2563.pdf คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศ และพยานรับรองประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (979.73 KB) jirarat_ya@gmail.com ก.ย. 2564
E-0212 บันทึกขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ.pdf บันทึกข้อความขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปี พ.ศ. 2564 (973.08 KB) jirarat_ya@gmail.com ก.ย. 2564
E-0215 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564.pdf แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (733.66 KB) jirarat_ya@gmail.com ก.ย. 2564
E-0245 แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2564.pdf แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ประจำปี 2564 (767.28 KB) jirarat_ya@gmail.com ก.ย. 2564
E-0211 แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปี 2564.pdf แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1.37 MB) Admin@kosum.net ก.ย. 2564
E-0191 ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.pdf ตารางราคากลางซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 24000 ซีซี หรือกำลังขับเคลื่อนไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์) จำนวน 1 คัน (551.34 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2564
E-0179 ตารางราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง.pdf ตารางราคากลางวงเงินงบประมาณที่ได้รัจัดสรรคและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ (561.02 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2564
E-0160 ราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 รพ.สต.บ้านเลิงใต้ จำนวน 1 งาน (1.65 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2563
E-0145 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปี 64ฯ.pdf หนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (621.85 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2563
E-0144 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วมย 631209.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9ธันวาคม2563 (86.06 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2563
E-0138 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 63.pdf รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (702.34 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2563
E-0137 เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1.pdf เผยแพร่ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีีงบประมาณ 2564 (1.59 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2563
E-0136 ราคากลางเช่าเครื่องฯพร้อมน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกัน.pdf ราคากลางการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2564 (643.68 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2563
E-0135 ราคากลางเช่าเครื่องฯพร้อมน้ำยาตรวจสารชีวเคมี.pdf ราคากลางการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจวเคราะห์สารชีวเคมี ประจำปีงบประมาณ 2564 (711.89 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2563
E-0134 ราคากลางการเช่าเครื่องฯพร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือด.pdf ราคากลางการเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดแบบสมบูรณ์ (Complete Blood Count) (567.26 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2563
E-0130 ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในสงฆ์ชั้น2.pdf ประกาศราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในสงฆ์ชั้น 2 จำนวน 1 งาน (1.8 MB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2563
E-0129 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ประจำปี2564.pdf ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 (1.82 MB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2563
E-0125 ตารางราคากลางจ้างเหมาปรัปบรุงห้องผู้ป่วยใน.pdf ตารางราคากลางจ้างเหมาปรับปรุงห้องอาาคารผู้ป่วยใน (491.89 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2563
E-0124 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 (1.12 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2563
E-0123 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 63.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2563 (1.11 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ย. 2563
^