A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้/พนักงานบริการ/พนักงานประกอบอาหาร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^