256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายแพทย์ณัฐวุฒิ มาสาซ้าย

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์043-761-330

อีเมล

^