256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0112 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา มิย.63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน มิถุนายน 2563 (911.77 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2563
E-0110 แบบ สขร.(1) เดือน มิถุนายน63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มินุนายน 2563 (111.43 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0109 แบบ สขร.(1) เดิอนพฤษภาคม 63.pdf แบบสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 (81.41 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0100 ตาราคาราคากลางเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพฯปี63.pdf ตาราคาราคากลางเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิตอล ประจำปี 2563 (1.27 MB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2563
E-0099 แบบ สขร. 1 เดือน เม.ย.63 (พัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (99.36 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2563
E-0098 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคเดือนเมย.63 (พัสดุทั่วไป).pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน เมษายน 2563 (1.61 MB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ค. 2563
E-0096 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์e-biddingซื้อออกซิเจนเหลว.pdf ซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 (921.01 KB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
E-0095 แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 (94.33 KB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
E-0094 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง เดือนมีนาคม63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (1.13 MB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
E-0088 แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (88.87 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0087 ราคากลางจ้างฟอกไตฯ จำนวน 14,160 ครั้ง.pdf ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,160 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.16 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0080 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้างเดือน กพ.63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซืือจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (784.71 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0076 สขร.เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ63 เดือนมกราคม.pdf สขร.เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ63 เดือนมกราคม (66.85 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0074 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม (เวชภัณฑ์ยา).pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม (เวชภัณฑ์ยา) (1.5 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0073 ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน กันยายน (เวชภัณฑ์ยา).pdf ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง เดือน กันยายน (เวชภัณฑ์ยา) (1.06 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0072 สขร. ยา เดือน ธันวาคม.pdf สขร.ยา เดือนธันวาคม (121.04 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0069 สขร. เวชภัณฑ์ยา เดือน มกราคม.pdf สขร. เวชภัณฑ์ยา เดือน มกราคม (174.06 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0068 แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 (95.04 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0067 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้านยา สิงหาคม 2562.pdf ประกาศจัดซื้อจัดจ้างด้านยา สิงหาคม 2562 (1.06 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0065 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพย.62.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างงานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (1.45 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
^