256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

Document number Detail Download (File size) Uploaded by Last updated
E-0030 แผนจัดซื้อจัดจ้างปี63.rar ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ2563 (5.54 MB) patsadukosumpisai@gmail.com 41970v 2019
E-0028แบบ สขร. ต.ค62 แบบ สขร. เดือน ต.ค.62.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซืือจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 (81.08 KB) patsadukosumpisai@gmail.com 41970v 2019
E-002ประกาศผู้ชนะ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้างเดือน ตุลาคม 62.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้างเดือน ตุลาคม 62 (1.54 MB) patsadukosumpisai@gmail.com 41970v 2019
E-0023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน ก.ย. 62.pdf - (541.78 KB) patsadukosumpisai@gmail.com +07001970-01-01T07:00:18+07:0031 2019
E-0019 ประกาศผู้ชนะ ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กย.62.pdf ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง กย.62 (953.71 KB) patsadukosumpisai@gmail.com +07001970-01-01T07:00:11+07:0031 2019
E-0018 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ส.ค. 62.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน สิงหาคม 2562 (635.55 KB) patsadukosumpisai@gmail.com stAsia/Bangkokp 2019
E-0017 แบบสรุปจัดซื้อจดจ้าง ส.ค. 62.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (345.55 KB) patsadukosumpisai@gmail.com stAsia/Bangkokp 2019
E-0016 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้างเดือน ส.ค.62.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ/จัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน สิงหาคม 2562 (1.2 MB) patsadukosumpisai@gmail.com stAsia/Bangkokp 2019
E-0015 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม.pdf ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) (งานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำเดือนสิงหาคม 2562 (87.23 KB) patsadukosumpisai@gmail.com stAsia/Bangkokp 2019
E-0014 ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการปฏิบัติฯ.pdf ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานดานการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (1.36 MB) patsadukosumpisai@gmail.com AM0000007 2019
E-0013 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561.pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (1.14 MB) patsadukosumpisai@gmail.com AM0000007 2019
E-0012 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561.pdf แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (3.08 MB) patsadukosumpisai@gmail.com AM0000007 2019
E-0008 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (1.15 MB) patsadukosumpisai@gmail.com AM0000007 2019
001 สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงาน(แบบสขร.1).pdf สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างงานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (แบบสขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (94.03 KB) patsadukosumpisai@gmail.com AM0000007 2019
1
^