256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

plan

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0427 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (1.34 MB) งานธุรการ ธ.ค. 2566
E-0421 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม คนธรรมดี ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1.22 MB) งานธุรการ พ.ย. 2566
E-0415 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (1.33 MB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0414 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2566.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (577.79 KB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0413 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2566.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2566 (922.61 KB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0409 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (430.73 KB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0408 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (482.64 KB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0387 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.33 MB) งานธุรการ มิ.ย. 2566
E-0386 รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดำเนิน.pdf รายงานการประชุมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (1.18 MB) งานธุรการ มิ.ย. 2566
E-0371 รายงานผลการดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง.pdf รายงานผลการดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (948.89 KB) งานธุรการ มิ.ย. 2566
E-0370 รายงานผลการดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง.pdf รายงานผลการดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุง ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (1.9 MB) งานธุรการ มิ.ย. 2566
E-0369 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน มีนาคม 2566 (1.87 MB) งานธุรการ มิ.ย. 2566
E-0368 ปรับแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf ปรับแผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (756.61 KB) งานธุรการ มิ.ย. 2566
E-0367 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (524.19 KB) งานธุรการ มิ.ย. 2566
E-0366 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปี.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน เมษายน 2566 (922.61 KB) งานธุรการ มิ.ย. 2566
E-0354 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (456.13 KB) งานธุรการ มี.ค. 2566
E-0353 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรม ปี 2566.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (445.28 KB) งานธุรการ มี.ค. 2566
E-0352 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (555.83 KB) งานธุรการ มี.ค. 2566
E-0351 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (240.67 KB) งานธุรการ มี.ค. 2566
E-0349 แผนรายรับรายจ่ายเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566.pdf แผนรายรับ - รายจ่าย เงินบำรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (756.61 KB) งานธุรการ มี.ค. 2566
^