256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

plan

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0480 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รอบ 6 เดือน (90.39 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0479 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf แผนปฎิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2567 (116.44 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0478 ขอจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี2567.pdf ขอจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1.48 MB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0474 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ.pdf แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และส่งเสริมจริยธรรม (1.9 MB) งานพัสดุ มี.ค. 2567
E-0477 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือน มีนาคม 2567 (1.64 MB) งานธุรการ มี.ค. 2567
E-0476 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.pdf รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ไตรมาส1 (872.35 KB) งานธุรการ มี.ค. 2567
E-0463 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการเครือข่าย.pdf แบบฟอร์มการขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-6 (411.82 KB) งานธุรการ มี.ค. 2567
E-0462 แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย.pdf แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 (1.2 MB) งานธุรการ มี.ค. 2567
E-0461 แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย.pdf แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4-5 (1.73 MB) งานธุรการ มี.ค. 2567
E-0460 แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย.pdf แผนปฏิบัติการเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1-3 (1.88 MB) งานธุรการ มี.ค. 2567
E-0459 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (508.47 KB) งานธุรการ มี.ค. 2567
E-0457 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2567.pdf แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1.09 MB) งานธุรการ มี.ค. 2567
E-0427 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประจำเดือน สิงหาคม 2566 (1.34 MB) งานธุรการ ธ.ค. 2566
E-0421 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม.pdf แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม คนธรรมดี ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1.22 MB) งานธุรการ พ.ย. 2566
E-0415 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 (1.33 MB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0414 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2566.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน มิถุนายน 2566 (577.79 KB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0413 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2566.pdf สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำเดือน เมษายน 2566 (922.61 KB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0409 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน (430.73 KB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0408 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรร.pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (482.64 KB) งานธุรการ ก.ย. 2566
E-0387 แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 (1.33 MB) งานธุรการ มิ.ย. 2566
^