256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document2

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0111 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนพฤษภาคม 63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ/จ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เดือน พฤษภาคม 2563 (งานพัสดุทั่วไป) (1.38 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0108 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2563 (1.04 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0107 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2563 (881.6 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0106 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน 2563 (1.26 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0105 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2563.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2563 (1.16 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0104 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุวิทย์ฯ) เดือนมิย.63.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุวิทย์ฯ) แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน.2563 (85.95 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.ค. 2563
E-0103 ราคากลางซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 1 รายการ.pdf ราคากลางซื้อโคมไฟผ่าตัดใหญ่โคมคู่ ขนาด 130000ลักซ์ หลอดแแอลอีดี (1.81 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2563
E-0102 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกไตฯ จำนวน 14,160 ครั้ง.pdf ประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,160 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.21 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2563
E-0101 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุวิทย์ฯ)เดือน พค.63.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร.1 (วัสดุวิทย์ฯ)ประจำเดือน พค.63 (78 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มิ.ย. 2563
E-0097 ประกาศราคากลางซื้อออซิเจนเหลวทางการแพทย์ ปี2563.pdf ประกาศราคากลางซื้อออซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประจำปี 2563 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (921.01 KB) patsadukosumpisai@gmail.com เม.ย. 2563
E-0093 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1)เดือนมีนาคม 2563.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงานวัสดุวิทยาศาสตร์ (แบบสขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2563 (91.61 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0092 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนมกราคม 2563.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563 (1.49 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (1.43 MB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0090 ประกาศเผยแพร่แผนซื้อออกซิเจนเหลว ปี 2563.pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 1 งานประจำปี 2563 (941.57 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0089 ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องอ่านฯ ประจำปี 2563.pdf ประกาศเผยแพร่แผนการจัดเช่าเครื่องอ่านและแปลงสัญญาภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ จำนวน 12 เดือน (970.66 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0086 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกพ.63.pdf สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (94.84 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0066 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธค.62.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำเดือนธันวาคม 2563 (1.07 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0048 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (94.5 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2563
E-0044 สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562.pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1.12 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0043 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ไตรมาสที่ 4.pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 (5.34 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
^