256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ/รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ขัยรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ/รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ขัยรถยนต์)

27 ส.ค. 2562 0 312

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ/รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ขัยรถยนต์)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ/รายวัน)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ/รายวัน)

13 ส.ค. 2562 0 499

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ/รายวัน) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

^