256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม คนธรรมดี ของโรงพยาบาลโกสุมพิสัย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^