256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document2

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0086 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกพ.63.pdf สรุปผลการจัดซื้ดจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 งานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (94.84 KB) patsadukosumpisai@gmail.com มี.ค. 2563
E-0066 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธค.62.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำเดือนธันวาคม 2563 (1.07 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ก.พ. 2563
E-0048 สรุปการจัดซื้อจัดจ้างเดือนธันวาคม 2562.pdf สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างงานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำเดือนธันวาคม 2562 (94.5 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ม.ค. 2563
E-0044 สรุปผลวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างปี 2562.pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (1.12 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0043 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้ดจ้าง ไตรมาสที่ 4.pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 (5.34 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0042 แบบ สขร.1 เดือน พ.ย.62.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 (83.94 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0041 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน พ.ย.62.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พ.ย.2562 (1.53 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0040 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(วัสดุวิทย์)ประจำเดือนพฤศจิกายน.pdf ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วัสดุวิทยาศาสตร์) แบบสขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (106.68 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0038 แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 20 รายการ.pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (977.45 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ธ.ค. 2562
E-0037 เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วเครื่องไตเทียม.pdf เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2563 (747.95 KB) patsadukosumpisai@gmail.com พ.ย. 2562
E-0025 ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง(งานวัสดุวิทยฯ) กย.62.pdf ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง(งานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) แบบ.สขร.1 ประจำเดือนกันยายน.62 (89.88 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2562
E-0024 แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย. 62.pdf - (550.45 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2562
E-0022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนกันยายน2562.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง(งานวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์) ประจำเดือนกันยายน2562 (586.49 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2562
E-0021 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนสิงหาคม2562.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประจำเดือนสิงหาคม2562 (623.85 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2562
E-0020 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 (736.04 KB) patsadukosumpisai@gmail.com ต.ค. 2562
E-0011 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดฯ จำนวน 300 ครั้ง.pdf ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 300 ครั้ง (3.99 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2562
E-0009 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดฯ จำนวน 320 ครั้ง.pdf ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 320 ครั้ง (3.97 MB) patsadukosumpisai@gmail.com ส.ค. 2562
^