A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และพนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และพนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด)

23 พ.ย. 2562 0 528

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และพนักงานบริการ (งานรักษาความสะอาด)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานบริการ(แม่บ้าน)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานบริการ(แม่บ้าน)

06 พ.ย. 2562 0 422

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ และพนักงานบริการ(แม่บ้าน)

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

10 ต.ค. 2562 0 343

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

08 ต.ค. 2562 0 306

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

26 ก.ย. 2562 0 332

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

26 ก.ย. 2562 0 375

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

24 ก.ย. 2562 0 256

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

24 ก.ย. 2562 0 370

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

10 ก.ย. 2562 0 981

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ/รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ขัยรถยนต์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ/รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ขัยรถยนต์)

27 ส.ค. 2562 0 361

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ/รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานบริการ(ขัยรถยนต์)

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ/รายวัน)
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ/รายวัน)

13 ส.ค. 2562 0 656

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ/รายวัน) 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3. พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

^