A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

บทความ แหล่งเรียนรู้ :: Knowledge

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

29 ม.ค. 2564 0 499

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานบริการ (แม่บ้าน)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)

27 ม.ค. 2564 0 322

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ /พนักงานบริการ (แม่บ้าน)
รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ /พนักงานบริการ (แม่บ้าน)

19 ม.ค. 2564 0 362

รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 2 อัตรา/ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน) 1 อัตรา

ทดสอบอัปโหลด
ทดสอบอัปโหลด

30 ธ.ค. 2563 0 304

ในกรณีที่อัปโหลดไฟล์ไม่ผ่าน แนะนำให้ตรวจสอบการตั้งค่าโมดูลว่ายอมรับการดาวน์โหลดไฟล์นามสกุลนั้นๆหรือไม่ หรือ ไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไปหรือไม่ (Server ไม่สามารถอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่กว่า 2M. ได้)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2

22 ธ.ค. 2563 0 261

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ และพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป (คนพิการ) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป (คนพิการ) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ

21 ธ.ค. 2563 0 537

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป (คนพิการ) เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 4 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

17 ธ.ค. 2563 0 306

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ในตำแหน่ง พนักงานบริการ พนักงานพัสดุ พนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

13 พ.ย. 2563 0 592

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

10 พ.ย. 2563 0 399

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

03 พ.ย. 2563 0 478

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

29 ต.ค. 2563 0 603

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

19 ต.ค. 2563 0 876

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด/พยาบาลวิชาชีพ/นักโภชนาการ/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/พนักงานบริการ/พนักงานขับรถยนต์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา

02 ต.ค. 2563 0 1,495

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) จำนวน 7 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้ ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด/พยาบาลวิชาชีพ/นักโภชนาการ/พนักงานช่วยเหลือคนไข้/ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย/พนักงานบริการ/พนักงานขับรถยนต์

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

18 ส.ค. 2563 0 390

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ในตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

^