256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

Details of Personnel

thumbnail

Name Surnameนายแพทย์ชัยวุฒิ จันดีกระยอม

Personnel groupsManager

Positionผู้อำนวยการโรงพยาบาลโกสุมพิสัย

Detail

Address

Phone

Email

^