256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี/พนักงานบริการ(งานยานพาหนะ)/พนักงานบริการ(งานสนาม)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^