A-AA+th

256 ม.13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140 โทรศัพท์ 043-761330 , 043-762042 โทรสาร 043-761330-100

E-Document

เลขที่เอกสาร รายละเอียด ดาวน์โหลด (ขนาดไฟล์) อัปโหลดโดย ล่าสุด
E-0201 สขร.เวชภัณฑ์ยา มกราคม 2564 (งานเภสัชกรรม).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (153.06 KB) Web Master ส.ค. 2564
E-0198 แบบ สขร.1 มิย.64 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564 (79.42 KB) งานพัสดุ ส.ค. 2564
E-0197 แบบ สขร.1 เดือน กค.64 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (120.67 KB) งานพัสดุ ส.ค. 2564
E-0195 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2 (เดือนพค.).pdf ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2564) (1.84 MB) งานพัสดุ มิ.ย. 2564
E-0194 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1 (เดือนเมย.).pdf ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1 (เดือนเมษายน 2564) (1.8 MB) งานพัสดุ มิ.ย. 2564
E-0193 แบบ สขร1 เดือนเมษายน64 งานพัสดุทั่วไป.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564 (92.22 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2564
E-0192 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานาพาหนะและขนส่ง.pdf ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานาพาหนะและขนส่ง (รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกะบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลัตต์) จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (155.21 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2564
E-0190 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฟอกเลือดฯ.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,160 ครั้ง (632.02 KB) งานพัสดุ พ.ค. 2564
E-0187 แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม 2564 งานพัดสุทั่วไป.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564 (110.16 KB) งานพัสดุ เม.ย. 2564
E-0186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (126.78 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2564
E-0189 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป.pdf แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง (439.32 KB) งานธุรการ มี.ค. 2564
E-0184 ชุดเอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 2.pdf ชุดเอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 2 (1.28 MB) งานพัสดุ มี.ค. 2564
E-0183 ชุดเอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 1.pdf ชุดเอกสารเบิกจ่ายชุดที่ 1 (1004.6 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2564
E-0182 ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาฟอกไตเทียมฯ ปี 2564.pdf ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปี 2564 (531.19 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2564
E-0180 แบบ สขร.1 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (97.59 KB) งานพัสดุ มี.ค. 2564
E-0178 ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์.pdf ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปี พ.ศ.2563 (842.95 KB) Admin ก.พ. 2564
E-0177 แบบ สขร. 1 ประจำเดือน มค.64 (งานพัสดุทั่วไป).pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย ณ วันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563 (91.12 KB) งานพัสดุ ก.พ. 2564
E-0176 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกไต จำนวน 14,160 ครั้ง.pdf ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 14,160 ครั้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 (1.19 MB) งานพัสดุ ก.พ. 2564
E-0174 แบบ สขร.1 เดือนธค.63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (86.08 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2564
E-0170 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พย. 2563.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือน พย. 2563 (742.29 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2564
E-0169 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค. 2563.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค. 2563 (356.15 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2564
E-0168 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กย. 2563.pdf ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กย. 2563 (287.79 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2564
E-0166 เผยแผร่ผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี6254.pdf เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2564 (745.43 KB) งานพัสดุ ม.ค. 2564
E-0159 ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยาภูมิคุ้มกันฯ.pdf ราคากลางเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยาวิทยาคลินิก จำนวน 1 ชุด (678.78 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0158 แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ2564.pdf แผนการจัดซื้อยา ปีงบประมาณ2564 (1.72 MB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0157 EB5หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ.pdf EB5หน่วยงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564 (768.86 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0155 EB4หน่วยงานมีมาตรการเสริมความโปร่งใสในการซื้อจ้างฯ.pdf EB4หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (1.81 MB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0156 EB3หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 63.pdf EB3หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 (1.81 MB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0154 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล.pdf แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล (60.85 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0153 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน.pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน 2563 (64.99 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0152 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2.pdf ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 2 (454.47 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0151 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1.pdf ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายชุดที่ 1 (547.62 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0150 หนังสือขอนุญาตประกาศเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบฯ.pdf หนังสือขอนุญาตประกาศเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวกข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2546 (81.58 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0149 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบฯ.pdf หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซื้อน (187.51 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0148 หนังสือแจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์งบลงทุน.pdf หนังสือแจ้งอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปี 2564 (512.9 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0147 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2564.pdf แผนประมาณการรายได้รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 (704.17 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0146 หนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนปี64ฯ.pdf หนังสือขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 (621.85 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0143 รายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(สขร.1) พฤศจิกายน63.pdf สรุปรายงานการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา(แบบสขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน2563 (58.23 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0142 กรอบบัญชี-แผนการจัดซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ2564.pdf กรอบบัญชีเวชภัณฑ์มิใช่ยา แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบ2564 (878.06 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0141 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพ.ย63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย (97.01 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0140 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ย.63.pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (งานพัสดุทั่วไป) (969.87 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0139 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี63.pdf สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 (702.34 KB) งานพัสดุ ธ.ค. 2563
E-0133 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี2564.pdf ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องอัตโนมัติพร้อมน้ำยา จำนวน 3 รายการ (904.74 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2563
E-0132 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตค.63.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 (91.84 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2563
E-0131 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือนตุลาคม63(งานพัสดุ).pdf ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 (งานพัสดุทั่วไป) (786.68 KB) งานพัสดุ พ.ย. 2563
E-0128 แบบ สขร.1 เดือนกันยายน 2563.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 งานพัสดุ กลุ่มงานการจัดการ (89.27 KB) งานพัสดุ ต.ค. 2563
E-0127 สขร(1) เดือนพฤษภาคม 2563.pdf แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2563 (178.98 KB) ๋๋่Jintanakalong2530@hotmail.com ต.ค. 2563
E-0126 สขร.เดือนเมษายน 2563 (เวชภัณฑ์ยา).pdf สขร.เดือนเมษายน 2563 (เวชภัณฑ์ยา) (164 KB) ๋๋่Jintanakalong2530@hotmail.com ต.ค. 2563
E-0122 จ้างเหมาบริการฟอกเลือดฯ จำนวน 200 ครั้ง.pdf จ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม จำนวน 200 ครั้ง (1.26 MB) งานพัสดุ ก.ย. 2563
E-0121 ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดฯ จำนวน 300 ครั้ง.pdf ราคากลางจ้างเหมาบริการฟอกเลือดเครื่องไตเทียม จำนวน 300 ครั้ง (1.25 MB) งานพัสดุ ก.ย. 2563
^